Zwolnienie lekarskie dla świeżo upieczonego ojca – kiedy można dostać?

Sytuacje, gdy matka z nowo narodzonym dzieckiem po wyjściu ze szpitala po porodzie wymagają dalszej opieki i pomocy są dość częste. Wówczas o zwolnienie lekarskie może postarać się ojciec. Jednakże otrzymanie takiego zwolnienia jest uwarunkowane kilkoma okolicznościami.

Pobyt młodej matki z dzieckiem w szpitalu trwa zazwyczaj do kilku dni po porodzie przy założeniu, że poród przebiegał normalnie i nie jest wymagana dalsza opieka szpitalna. W tym czasie opiekę nad matką i dzieckiem sprawuje szpital.

Po wypisaniu ze szpitala często dochodzi jednak do sytuacji, że i matka i jej potomstwo nadal wymagają opieki. Rekonwalescencja i dochodzenie do siebie po porodzie to sprawa bardzo indywidualna. Po prostu często jest tak, że kobieta jest tak wyczerpana ciążą i porodem, że nie jest w stanie poradzić sobie sama, a z drugiej strony jej stan nie wymaga opieki szpitalnej. Tak zdarza się po cesarskim cięciu, w przypadku wystąpienia komplikacji poporodowych czy po prostu jakiejkolwiek choroby matki czy dziecka.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego przewiduje możliwość wzięcia L4 przez ojca w przypadku, gdy matka z dzieckiem wymagają pomocy przy codziennych czynnościach jak przewijanie, karmienie czy utrzymanie higieny.

Istotne jest, że przepis nakazuje, aby osoba obiegająca się o L4 pozostawał z matką w związku formalnym. Nie doustnie go wiec na przykład partner czy narzeczony. Do uzyskania zwolnienia lekarskiego dla ojca konieczne jest zaświadczenie od lekarza posiadającego uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W opisywanym przypadku wskazane jest, aby było to zaświadczenie wydane przez lekarza z oddziału położniczego lub lekarza rodzinnego.

Zwolnienie dla bliskiego osoby wymagającej opieki może dotyczyć także innych członków rodziny, w tym dziecka w wieku powyżej 14 lat, wnuków, rodzeństwa rodziców, teściów lub dziadków. Warunkiem jest zamieszkiwanie w jednym gospodarstwie domowym.

Zwolnienie na czas opieki nad członkiem rodziny innym niż dziecko może wynieść maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy w tym przypadku wynosi 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.