Tymczasowe aresztowanie

Areszt tymczasowy
W teorii tymczasowe aresztowanie ma być zabezpieczeniem prawidłowego toku postępowania. Środek ten stosuje się w przypadku, gdy nie ma pewności, że osoba, w sprawie której toczy się śledztwo, będzie współpracować, pozostanie na swoim miejscu zamieszkania czy będzie odsunięta od ewentualnych dowodów lub świadków. Przyjrzyjmy się szczegółom tego wyjątkowego środka zapobiegawczego, by być wyczulonym na ewentualne nieprawidłowości, niezależnie, z której strony sporu one wynikają.

Areszt tymczasowy – przesłanki
Wbrew pozorom tymczasowe aresztowanie nie jest środkiem, którego można użyć doraźnie w najprostszych sprawach. Oto lista sytuacji, w których jego wprowadzenie w życie jest uzasadnione:

– podejrzenie możliwości ucieczki lub ukrycia się oskarżonego (punkt ten działa zazwyczaj w przypadku, gdy nie znamy danych osobowych lub oskarżony nie ma stałego miejsca zamieszkania)
– uzasadnione podejrzenie, że osoba oskarżona może próbować wpływać na dowody lub zeznania świadków
– przesłanka wysokiego z zagrożenia karą – jest to kwestia kontrowersyjna z punktu widzenia prawa, gdyż wystarczy podejrzenie przestępstwa zagrożonego wysoką karą, by zastosować areszt tymczasowy na podejrzanym
– jako areszt prewencyjny; jest uzasadniony wtedy, gdy podejrzany/oskarżony wprost określa, że może popełniać czyny zabronione w czasie toku śledztwa

Prawa osadzonego w areszcie tymczasowym
Areszt tymczasowy jest wyjątkowym i najbardziej surowym środkiem zapobiegawczym, co sprawia, że przesłanki do jego wdrożenia w życie mogą być podważane czy negowane. Jakie są więc prawa oskarżonych osadzonych w areszcie tymczasowym? Przede wszystkim wynikają one z deklaracji praw człowieka, która chroni tak samo wszystkich ludzi.

Oprócz tego osadzony ma prawo do złożenia zażalenia w terminie 7 dni od postanowienia stosowania aresztu jako specjalnego środka. W każdym terminie odbywania aresztu może jednak wnieść wniosek o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania.
Trzeba też pamiętać o tym, by w razie aresztowania funkcjonariusze zostali poinformowani o stanie zdrowia aresztowanego – zostanie wtedy umieszczony w odpowiednim zakładzie zapewniającym opiekę medyczną.

Pierwszym i najważniejszym prawem osadzonego jest umożliwienie kontaktu z prawnikiem i, co bardzo ważne, zawiadomienie osoby najbliższej o swojej sytuacji prawnej (może być to dowolna inna osoba, konieczne jest do tego złożenie odpowiedniego wniosku).
Areszt tymczasowy jako środek zapobiegawczy jest ostatecznym i najbardziej delikatnym prawnie rozwiązaniem, dlatego korzystając z niego nie ma mowy o pominięciu jakichkolwiek niuansów prawnych.

Więcej na temat tymczasowego aresztowania przeczytasz w artykule: https://www.adwokat-zaborski.pl/tymczasowe-aresztowanie/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.