Polskie sądy są związane obcym prawem?

Co jeśli w sprawie prowadzonej przez polski sąd pojawi się wątek zagraniczny? Który porządek prawny należy wówczas zastosować?

Do wyboru odpowiednich norm prawych przyczyna się charakter sprawy. To bowiem polskie przepisy decydują o stosowaniu zagranicznych regulacji. Obce przepisy należy zastosować przede wszystkim wówczas, gdy w sprawie ujawnia się czynnik międzynarodowy. Taka sytuacja ma m.in. miejsce podczas zawierania umów cywilnych z zagranicznymi firmami czy przedsiębiorcami. Jednak o wyborze prawa decyduje zarówno wola obu stron, jak i przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Na mocy art 1143 K.p.c. sąd urzędowo udziela i stosuje właściwe prawa obce. Może przy tym zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie tekstu prawa czy o wyjaśnienie obcej praktyki sądowej. Resort może również udzielić informacji co do istnienia wzajemności w stosunkach z innym krajem. Czasami konieczna jest też opinia biegłych. Taka procedura ma miejsce również w ramach postępowania karnego czy administracyjnego.

Prawo obce powinno być stosowane z  urzędu, bez względu na to czy strony postępowania powoływały się na konieczność jego zastosowania. Przy tym sąd powinien dążyć do poznania rzeczywistej treści prawa obcego w jego obowiązującym kształcie.

Co w sytuacji, gdy prawa obcego nie da się ustalić? Wówczas należy zastosować odpowiednie przepisy prawa polskiego. Takie sytuacje są jednak rzadkie, gdyż sąd ma bardzo duże możliwości w zakresie ustalania właściwych przepisów prawa obcego. Trzeba przy tym pamiętać, że prawa obcego nie stosuje się jeśli, miałoby to skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.