Jak rozliczać Bitcoin z fiskusem?

Bitcoin, czyli wirtualna waluta zdobywająca na świecie coraz większą popularność, stanowi alternatywny środek płatności oraz źródło inwestowania. W rezultacie pojawia się w dokumentach ewidencji transakcji, a to sprawia problemy w ich poprawnym ewidencjonowaniu podatkowym i księgowym.

Zdanie polskiego Ministerstwa Finansów waluta Bitcoin nie spełnia wymogów, aby traktować ją jako walutę wirtualną. Aby mogła być tak traktowana, musiałaby podlegać zamianie na wartość wirtualną nie mniejszą od nominalnej. A obecnie, zdaniem ministerstwa, wartość waluty Bitcoin wynosi zero. Nie jest ona instrumentem finansowym pomimo tego, że katalog takich instrumentów nie jest zamknięty. Nie posiada ona również statusu waluty ani pieniądza elektronicznego, a skutkiem tego, jej kopanie i obrót nią nie stanowią naruszenia prawa.
Takie stanowisko ministra finansów rodzi określone konsekwencje dla osób i podmiotów obracających taką walutą. Zdaniem resortu obrót Bitcoinem jest rodzajem transakcji barterowej podobnej do obrotu prawami majątkowymi, a nie instrumentami płatniczymi. W związku z tym obrót i transakcje z jej udziałem podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Generowanie waluty wirtualnej takiej jak Bitcoin polega na jej produkcji, zwanej kopaniem. Można je również otrzymywać poprzez przeprowadzanie transakcji wymiany. Analogiczność kopania takiej waluty do produkcji dóbr polega na tym, że ponoszone są koszty związane ze zużyciem energii i sprzętu komputerowego. Koszty takiego procesu powinny być zatem analogiczne do kosztu wytworzenia i innych kosztów związanych z wielkością produkcji. Stosowanie metod rozliczeń, w tym kosztów, powinno być zatem podobne do używanych dla instrumentów finansowych. Za początkową wartość wydobytych monet należałoby więc uznać ich wartość w koszcie wytworzenia.

Nabycie waluty w ramach transakcji powinno skutkować ustaleniem jej wartości na poziomie godziwej ceny netto towaru wyrażonej tradycyjnymi środkami pieniężnymi. A jeśli zastosuje się takie założenie, to do wyceny powinno się zastosować przepisy z ustawy o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.