Alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie

Rozwód niesie ze sobą wiele konsekwencji, również w sferze finansowej. Podczas rozwodu poruszana jest m.in. kwestia alimentów przyznawanych na rzecz drugiego małżonka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza bowiem możliwość żądania od drugiego małżonka po rozwodzie alimentów.

Małżonek rozwiedziony, który nie jest uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i żyje w niedostatku może wystąpić do sądu o alimenty od drugiego małżonka na podstawie art. 60 par. 1 K.r.o. Wysokość alimentów ma w tym przypadku odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom osoby uprawnionej i możliwościom zarobkowym osoby zobowiązanej. Niedostatek to pojęcie, która wymaga przy tym uwzględnienia całokształtu okoliczności, które charakteryzują życiowe i majątkowe położenie rozwiedzionego małżonka, który domaga się alimentów. Mowa o sytuacji, gdy posiadanie środki nie są wystarczające do samodzielnego utrzymania się.

Gdy jeden z małżonków jest uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód wiąże się ze znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może na jego korzyść orzec alimenty od małżonka wyłącznie winnego. Ta sytuacja ma miejsce nawet wówczas, gdy małżonek niewinny nie znajduje się w niedostatku. W tym przypadku konieczne jest porównanie sytuacji materialnej małżonka niewinnego z hipotetycznym jego położeniem, gdyby rozwodu nie było. Co ciekawe, alimenty mogą zostać przyznane nawet wiele lat po rozwodzie.

Obowiązek alimentacyjny w tym przypadku wygasa w momencie, gdy otrzymujący świadczenie małżonek zawrze nowy związek małżeński. Poza tym obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat od rozwodu, gdy osobą zobowiązaną jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia. W wyjątkowych okolicznościach sąd może ten termin wydłużyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.